Astma och KOL-mottagning

Långdragen hosta eller pip i luftvägarna kan orsakas av underliggande lungsjukdom till exempel astma eller kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL). Lungsjukdomar diagnostiseras bland annat med spirometri.

För dig som redan vet att du har astma eller KOL kan det vara bra att göra regelbundna kontroller  för att du ska få  behandling. Spirometri bokas i samråd med din doktor.

Vi gör:

  • Spirometri (andningsprov)
  • Patientutbildning om astma/KOL
  • Genomgång av inhalationsteknik
  • Stöd om du vill sluta röka
  • Ger råd i livsstilsfrågor

På grund av ökad smittorisk med avseende på  cov-19 kommer vi inte att kalla till planerade spirometriundersökningar under den närmaste månaderna 2020