Entries by lideta

Kostnadsfri provtagning covid-19

From 15 juni har region Stockholm beslutat om kostnadsfri provtagning avseende virustest (PCR) och virusserologi (covid-19 IgG antikroppstest). Provtagningen bokas på 1177.se. För bokning krävs inloggning med digital legitimation och provtagningskod. Kod för bokningen kan du erhålla genom att klicka…

Med anledning av covid-19 (coronavirus)

Har du  feber, hosta eller snuva? Kom inte ner till vårdcentralen direkt! Stanna hemma!
Har du en bokad tid av annan anledning men får symtom på feber, hosta eller snuva? Kom inte ner till vårdcentralen! Ring vårdcentralen 08-409 157 00…