Läkare

Jan Kolasa

Distriktsläkare

Razzouk Youssef

Distriktsläkare

Lennart Holmquist

Distriktsläkare

Suzan Gorgis

Distriktsläkare

Malek Hilon

ST-Läkare,
tjänstgör tillfälligt för utbildning på annan enhet