Övrig personal

Ulrika Hansson

Verksamhetschef
ulrika.hansson@lideta.se

Linda Norén

Medicinsk sekreterare

Emilia Norell

Psykolog

Ulla Sörensen Kung

Medicinsk sekreterare

Hanna Edgren

Psykoterapeut, socionom