Sjuksköterskor

Ulrika Hansson

Bitr verksamhetschef Distriktssköterska

Nanna-Mi Wisborg

Distriktssköterska

Nuran Kabayel

Undersköterska

Anne Taka-Eilola

Sjuksköterska

Sabina Björkhäll

Distriktssköterska/Barnsjuksköterska BVC

Monica Ekström

Undersköterska

Jenny Lindgren

Distriktssköterska

Lotta Rennemark

Sjuksköterska