Reception

Vi möter dig i receptionen, registrerar när du kommer, tar betalt och utfärdar frikort. Vi tar emot avbokningar.

Vi skriver remisser, brev, intyg, provsvar och i registrerar i datajournalen. Vi har även hand om fakturor, statistik, beställning av journalkopior med mera. Vi ser även till att datorerna fungerar på vårdcentralen.

Telefon: 08 – 409 157 30

Telefontid: Mån-fre 8-12, samt 13-17.