Husläkarmottagning
Vi arbetar förebyggande och med helhetssyn på människan. När det behövs förmedlar vi kontakt med andra specialister. Vi erbjuder dig samtal, utbildning, information och regelbundna kontroller. Vi ser till att du får rätt läkemedel.
Exempel på åkommor som du kan vända dig till oss med är
– Allergi
– Diabetes
– Astma
– Förmaksflimmer
– Hudbesvär
– Högt blodtryck
– Led sjukdomar
– Smärta
– Rygg- och nackbesvär
– Sårskador
– Urinvägsinfektioner
– Sjukdomar i öron, näsa, hals och ögon
– Gynekologiska besvär
För att boka ett besök eller få rådgivning ringer du vardagar 7.45 – 17
08-409 157 00
För att lämna återbud ringer du 08 – 409 157 30