Kurator
Leg. psykolog

Vi möter:

Kris, social fobi, paniksyndrom, PTSD, ångest, nedstämdhet, depression, sömnsvårigheter, stressrelaterad ohälsa.

Vi arbetar med:

Bedömningssamtal
Rådgivande samtal
Krissamtal
Behandlingssamtal

Vi tar emot patienter med remiss från distriktsläkaren.

Hanna Edgren
Kurator  KBT terapeut
Telefon  08 – 409 157 09 

Emilia Norell
Leg. psykolog med KBT inriktning
Telefon   08 – 409 157 22