Kurator

Arbetar med samtalsbehandling vid till exempel:

        kris, ångest, nedstämdhet, depression, sömnsvårigheter, social fobi, panikångest eller stressrelaterad ohälsa.

Behandlingen kan bestå av:

        Förändringssamtal

        Krissamtal

        Stödsamtal

        Bearbetande samtal

Kuratorn tar emot patienter med remiss från distriktsläkaren.

Telefon:  08 – 409 157 09 

Telefontid onsdag 9:00 – 9:30, fredag 9:.00 – 9:30.

Övriga tider kan du lämna meddelande på telefonsvararen