Kurator  Psykolog

Arbetar med samtalsbehandling vid till exempel: 

kris, ångest, nedstämdhet, depression, sömnsvårigheter, social fobi, panikångest, stressrelaterad ohälsa.

Behandlingen kan bestå av:

  •         Förändringssamtal
  •         Krissamtal
  •         Stödsamtal
  •         Bearbetande samtal

Vi tar emot patienter med remiss från distriktsläkaren.

Hanna Edgren    Kurator    Telefon  08 – 409 157 09 

Emilia Norell      Psykolog  Telefon   08 – 409 157 22

Telefontid onsdag 9:00 – 9:30,  fredag 9:.00 – 9:30.

Övriga tider kan du lämna meddelande på telefonsvararen