Sjuksköterskemottagning

Distriktssköterskemottagning

Tidsbokad mottagning vardagar 8 – 16.45
Meddelande om återbud 08 – 409 157 30

Distriktssköterskan kan bland annat hjälpa dig med:

 • Råd om livsstilsförändringar
 • Kostrådgivning
 • Vaccinationer
 • Hälsokontroller
 • Katetervård
 • Livsstilsråd
 • Kontroll av blodtryck
 • Bedömning av eksem och utslag
 • Inkontinenshjälpmedel
 • Kontroll av astma och blodtryck
 • Kontroll av diabetes
 • Sårbehandling
 • Injektioner
 • Motionstips
 • Rådgivning